แชร์

แชร์หน้าเว็บไซต์

 • html5 slideshow
 • html5 slideshow
 • html5 slideshow
 • html5 slideshow
1 2 3 4


แผนการสร้างรายได้

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu120:DataDetail1

   ธุรกิจประกันภัยเป็นอีกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามและยังเป็นธุรกิจที่ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปถึงประโยชน์ของประกันภัย ซึ่งในประเทศไทย ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการประกันภัยอย่างแท้จริง และในปัจจุบันนี้ประกันภัยจะมีส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ ฯลฯ ล้วนจะมีเรื่องประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ที่กล่าวมานั้นคือโอกาสทางธุรกิจประกันภัยของเรา

 

เราสามารถสร้างได้จากศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้จาก 4 ช่องทาง

เงื่อนไขสมาชิกระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์

 • ระดับสมาชิกปรับขึ้นแล้ว ไม่มี การลดระดับสมาชิกลง
 • ไม่ต้องต่ออายุสมาชิก เพียงส่งงานหรือซื้อประกัน 1 งาน/ปี
 • ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดของลูกทีมติดตัวเท่านั้น
 • ค่าบริหารสายงาน คิดจากส่วนต่างของสมาชิกของท่านที่มีระดับสูงสุดในสายงานนั้น
 • การแยกสายงาน เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากัน จะแยกสายงานออกไปและไม่นับยอดทีมจากสมาชิกระดับเดียวกัน
 • สามารถดึงสายงานคืนได้ เมื่อระดับสมาชิกท่าน สูงกว่า ลูกทีม
 • สามารถโอนรายได้ให้ผู้รับผลประโยชน์ต่อเป็นมรดกได้

 

โครงสร้างผลตอบแทนตามแผน MGM

   เป็นครั้งแรกของธุรกิจโบรคเกอร์ประกันภัยที่นำมาประยุกต์ในรูปแบบของเครือข่าย ซึ่งนำเอาจุดเด่นต่าง ๆ ของธุรกิจมารวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้การดำเนินธุรกิจนี้จะไม่ได้รับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินลงทุนเพราะไม่ต้องสต๊อกสินค้า ด้านทำเลเพราะสามารถขายที่ไหนก็ได้และทุกขั้นตอนใช้ระบบออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์เพราะไม่จำเป็นต้องผูกติดกับบริษัทประกันเจ้าหนึ่งเจ้าใด สามารถเลือกบริษัทได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

คำนวณรายได้

 

Select * From tb_HeadMenu120 where (HeadMenu1 = 'Incomegeneratingplan' or HeadMenu2 = 'Incomegeneratingplan' or HeadMenu_id = 'Incomegeneratingplan' ) and domain_id='SrikrungTech'