• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2

การสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

  บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์มีช่องการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ ลูกค้า และสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต ผ่อนชำระเงินสด ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หรือจะโอนเงินตรงเข้าไปที่บริษัทประกันภัยเลยก็สามารถทำได้ นอกจากนั้นบริษัทยังมีระบบชำระผ่านอินเทอร์เน็ต โดยตัดบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ หักยอดเงินในบัญชีเงินฝากได้เลย

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครสมาชิกออนไลน์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
รหัสประจำตัวประชาชน *
อีเมล *
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร *
ชื่อสถานที่
เลขที่ *
หมู่ที่
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
มือถือ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อ - สกุล คู่สมรส(ถ้ามี)
ผู้รับผลประโยชน์ (ประกันอุบัติเหตุของผู้สมัคร)
รหัสประจำตัวประชาชน(ถ้ามี)
ข้อมูลธนาคาร
บัญชีธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี :
ข้อมูลใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
บัตรนายหน้า :
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
วันหมดอายุ
หลักฐานการสมัคร (รองรับไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf เท่านั้น)
สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *

หลักฐานการชำระค่าสมัคร (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *