• สมัครศรีกรุง ที่เดียว !
    ขายได้มากกว่า 35บริษัท
    อิสระ ไม่บังคับยอดขาย
    Image 2
ศรีกรุงโบรคเกอร์

ธุรกิจประกันภัยครบวงจร ศรีกรุงโบรคเกอร์ เช็คเบี้ยแจ้งงาน มากกว่า 35 บริษัทประกันภัย เปิดรับสมัครนายหน้าประกันภัยรถยนต์ ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ไม่จำกัดวุฒิ ทำเป็นรายได้เสริม ซื้อเองก็คุ้มสุดๆ
จุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ
1.ระบบออนไลน์ ( SBMS )

ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบจัดการด้านประกันภัยและรองรับการเจริญเติบโตของสมาชิกมีชื่อเต็มว่า " Srikrung Broker Management System for Agent " สมาชิกออกพ.ร.บ.รถยนต์,การเช็คเบี้ยประกัน,แจ้งงานประกันภัย ระบบรายงานต่างๆ เช่น ติดตามเลขกรมธรรม์ แจ้งเตือนต่ออายุลูกค้าา เป็นระบบช่วยสนับสนุนการขยายตัวของสมาชิกทั่วประเทศ

2.ศูนย์สาขาให้บริการกว่า 41 แห่งทั่วประเทศ

เติบโตแบบก้าวกระโดด มีระบบรองรับการขยายงานของสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดทุกภูมิภาค ให้บริการด้านให้คำปรึกษา การจัดอบรมให้ความรู้ การเช็คเบี้ยแจ้งงานประกันภัย เชื่อม
โยงกันด้วยระบบออนไลน์ SBMS มีประสิทธิภาพควบคุมด้วยระบบ Real Time เป้าหมายของศรีกรุงโบรคเกอร์มีสาขาครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.ระบบอบรมพัฒนาสมาชิก

เรามีระบบการเรียนการสอนผ่านไล์น์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบให้กับสมาชิก และความรู้เกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยจัดทำหลักสูตร First Step สำหรับตัวแทนใหม่ และหลักสูตร Nex Step สำหรับตัวแทนมืออาชีพ เปิดอบรม ให้กับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ อย่างต่อเนื่องทุกสาขาทั่วประเทศ

4.แผนธุรกิจ MGM ( Member Get Member )

แผนธุรกิจ MGM ที่สมาชิกสามารถมีรายได้หลายช่องทาง ศรีกรุงโบรคเกอร์คิดค้นระบบที่ต่างจากโบรคเกอร์ทั่วไป มีไม่เฉพาะงานขายอย่างเดียว เช่นรายได้จากการแนะนำผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจที่เรียกว่าการสร้างทีมงาน หรือรายได้จากค่าบริหารทีม เหมาะสำหรับสมาชิกที่ขายไม่เก่ง แต่แนะนำเก่งก็สามารถเจริญเติบโตในธุรกิจศรีกรุงได้

5.ระบบผ่อนชำระเบี้ยประกันสูงสุด 10 งวด

เป็นจุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์ และเป็นทางเลือกในการเสนองานขายให้กับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเคดิตและกำลังซื้อน้อย แต่อยากซื้อประกันไว้คุ้มครองรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบชำระเงินแบบเงินสด และดูแลลูกค้าเงินผ่อน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หากรถเกิดเหตุระหว่างผ่อนชำระ สามารถแจ้งเคลมได้ปกติ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยส่วนที่เหลือ มีบริการให้คำปรึกษา กรณีไม่ได้รับความสะดวกจากบริษัทประกันภัย

สมัครนายหน้าประกันภัยรถยนต์

ตัวแทนประกันภัยรถยนต์

กับศรีกรุงโบรคเกอร์

มีสาขารองรับทำธุรกิจทั่วประเทศ

หากท่านสนใจธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันภัยครบวงจร ผู้ช่วยในการทำธุรกิจนี้ให้กับท่านก็คือ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เปิดรับสมัครนายหน้าประกันภัยรถยนต์ ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ต่อยอดธุรกิจกับตัวแทนประกันชีวิตได้ ทำเป็นรายได้เสริม ซื้อใช้เองก็คุ้ม และบอกต่อมีค่าแนะนำ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีสาขารองรับทั่วประเทศ ทำธุรกิจประกันวินาศภัย ครบวงจร รายได้ดี กับศรีกรุงเทค.com ภายใต้ศรีกรุงโบรคเกอร์ ฟรี!!เว็บไซต์


สมัครเป็นนายหน้าที่ศรีกรุงครบจบที่เดียวอ่านเพิ่มเติม

ฟรี!! เว็บไซต์ประกันออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครทำธุรกิจ

มีบัตรนายหน้าฯบวกเพิ่ม

ประกันออนไลน์เราก็ขาย

พ.ร.บ.รถยนต์ ( New )

ศรีกรุงโบรคเกอร์